müdriklik

müdriklik
is.
1. Böyük ağıl və dərrakə sahibi olma; aqillik. <Zeynəb> diribaşlığı və müdrikliyi ilə ata-anasının heyrətinə səbəb olardı. Ç..
2. Dərinmənalılıq, hikmətlilik. Sözün müdrikliyi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • filusof — <yun. phileo – sevirəm və sophia – müdriklik> 1. Fəlsəfə mütəxəssisi, ümumiyyətlə, fəlsəfə ilə məşğul olan, dünyagörüşü məsələlərini tədqiq edən alim, mütəfəkkir. Görkəmli Azərbaycan filosofu Bəhmənyar. Şair Füzuli həm də filosofdur. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fəlsəfə — is. <ər. ; yun. phileo – sevirəm və sophio – müdriklik, müdrikliyi sevmək> 1. Təbiətin, cəmiyyətin və insan təfəkkürünün ən ümumi inkişaf qanunları haqqında elm. Antik fəlsəfə. Fəlsəfə tarixi. Orta əsrlər Azərbaycan fəlsəfəsi. 2. Hər hansı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fəzilət — is. <ər.> 1. İnsanda ağıl, kamal, elm mərifət, mərdlik, yüksək mənəviyyat, alicənablıq kimi sifətlərin ümumi adı. // Müdriklik, kamillik; ehtiram doğuran sifətlər. <Sevda:> Sus, onda fəzilət var; Qüdrət və cəsarət var. H. C..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hikmət — is. <ər.> 1. Müdrik söz, dərin fikir, dərin məna, müdriklik, dərinlik. Onun sözlərində bir hikmət var. – Müdrik insanların hikmətlə dolu; Dərin söhbətinə minnətdaram mən. M. R.. // İbrətamiz, nəsihətli söz, kəlam. <Fərzəli:> Çobanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”